بازرگانی بادام ماهان

صادرات بادام درختی شیرین رقم مامایی

صادرات بادام درختی شیرین رقم مامایی

بادام رقم مامایی جزو بادام های درختی شیرین ایرانی است که به کشور های مختلفی صادرات می گردد. رقم بادام مامایی ایرانی یکی از محبوب ترین انواع بادام ایرانی برای صادرات محسوب می شود که در استان های چهارمحال، کهکیلویه و اصفهان کشت می گردد. بادام رقم مامایی جزو انواع …

توضیحات بیشتر »